Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie

Nierówny podział majątku wspólnego po rozwodzie

Rozwód małżonków związany jest z podziałem ich wspólnego majątku, który ten gromadzili w czasie pożycia małżeńskiego. Ustawodawca wprowadził zasadę równych udziałów w majątku wspólnym jednak może ona ulec modyfikacji w sytuacji wyjątkowej tzn. np. gdy jeden z małżonków w sposób uporczywy i rażący nie przyczynia się do utrzymywania rodziny oraz dbałości o jej dobro. Odstępstwa od wyżej wskazanej zasady mogą być znaczące. W doktrynie przywołuje się treść postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 02.12.1968 r. (sygn. Akt III CRN 100/68), która w dalszym ciągu zachowała aktualność i traktuje o tym, że małżonek może zostać pozbawiony całego przypadającego mu udziału w majątku wspólnym jeżeli zachodzi sytuacja wyjątkowa.

Żona, która uzna, iż jej małżonek przez lata nie przyczyniał się do powiększenia wspólnego majątku jak również nie dbał o dobro założonej przez nich rodziny, którą ostatecznie porzucił, może wystąpić z żądaniem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym:

  • w postępowaniu o podział majątku wspólnego jej i męża,
  • może także wystąpić z żądaniem w oddzielnym powództwie.

 

Małżonek, który wystąpi z opisanym wyżej żądaniem, liczyć musi się z tym, iż to na nim spoczywał będzie obowiązek udowodnienia zasadności roszczenia tzn. będzie zmuszony wykazać, że przejął na siebie ciężar utrzymania rodziny podczas gdy współmałżonek troszczył się jedynie o swoje dobro i wygodę. Argumentacja i przedstawione na jej poparcie dowody muszą jednoznacznie stanowić o tym, że zaszły ważne powody motywujące przyznanie majątku wspólnego małżonków tylko jednemu z nich.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ