Przedsiębiorco możesz odpowiadać za COVID-19 u Twojego pracownika

Przedsiębiorco możesz odpowiadać za COVID-19 u Twojego pracownika

Wybuch pandemii koronawriusa dla wszystkich stanowił zaskoczenie, jednak nie wszyscy ponieśli negatywne konsekwencje rozprzestrzeniającego się wirusa.

Grupą, która najdotkliwiej odczuła konsekwencje COVID-19 są przedsiębiorcy, którzy nierzadko stracili kontrahentów, a więc i płynność finansową. Przedsiębiorcy stracili także pracowników, których zmuszeni byli zwolnić ze względu na spadek przychodów.

Gros przedsiębiorców zmniejszyło produkcję, ograniczyło zakres i zasięg świadczonych przez siebie usług.

Niestety, końca pandemii nie widać, w dalszym ciągu obowiązani jesteśmy do dołożenia wszelkiej staranności w przeciwdziałaniu zwiększaniu się liczby zarażeń.

Szczególny obowiązek w tym zakresie ciąży na przedsiębiorcach, którzy zatrudniają pracowników, gdyż w oparciu o przepis art. 207 kodeksu pracy ciąży na nich obowiązek ochrony życia i zdrowia zatrudnionych, przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

W sytuacji pandemii, w zakres wyżej wymienionego obowiązku zawiera się konieczność wdrożenia takiej organizacji pracy, która zminimalizuje prawdopodobieństwo zarażenia się wirusem przez pracowników oraz kontrahentów i klientów korzystających z działalności przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy nie powinni bagatelizować nakazów i zakazów związanych z COVID – 19 tzn. przestrzegania obowiązku noszenia maseczek, dezynfekcji narzędzi bądź reorganizacji stanowisk w pracy w taki sposób by zminimalizować kontakt zatrudnionych z innymi osobami.

Pracodawca poniesie konsekwencje narażenia pracownika na zarażenie COVID -19

Pracownik, który świadcząc pracę zawodową, zaraził się COVID-19 może na podstawie przepisu art. 415 kodeksu cywilnego dochodzić odszkodowania od pracodawcy. Warunkiem odpowiedzialności pracodawcy jest wykazanie przez pracownika, że doznał szkody (w tym wypadku zachorował) w związku z niedochowaniem przez pracodawcę staranności w zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy zgodnych z zasadami przeciwdziałania pandemii.

Ze względu na długi czas wystąpienia pierwszych objawów koronawirua od momentu zarażenia się, wystarczy by pracownik w postępowaniu przeciw pracodawcy uprawdopodobnił, że do zachorowania doszło w miejscu pracy.

Wobec powyższego, aby uniknąć odpowiedzialności odszkodowawczej, przedsiębiorcy powinni podejmować działania zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się pandemii w zakładzie pracy. Nie ulega wątpliwości również fakt, że uaktywnienie się ogniska zachorowań u danego przedsiębiorcy może skutkować zmniejszeniem renomy marki, na którą przedsiębiorca pracował często latami.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ