Przychylna interpretacja fiskusa rozliczenia w firmie kredytu małżonka

Przychylna interpretacja fiskusa rozliczenia w firmie kredytu małżonka

Fiskus ocenił, że małżonek prowadzący działalność gospodarczą może sukcesywnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odsetki, jakie odprowadza od kredytu zaciągniętego przez drugiego małżonka.

Kredyt może zostać rozliczony, wtedy, jeżeli środki zostały przeznaczone na działalność gospodarczą tzn. np. na niezbędny sprzęt do wykonywania pracy, jak samochód, komputery, drukarki, specjalistyczne narzędzia stolarskie. Wobec powyższego, nie ma znaczenia który z małżonków zaciągnął kredyt, a to na co zostały wydane pochodzące z niego środki.

Fiskus podkreśla jednak, że aby odsetki od zaciągniętego zobowiązania rzeczywiście mogły zostać uznane za koszty prowadzenia działalności, przedsiębiorca zobligowany jest do rzeczywistego ich pokrycia i należytego udokumentowania.

Przykładem korzystnej interpretacji indywidualnej, jest ta zapadła w dniu 10 maja 2018 r., o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.126.2018.2.AP.

W stanie faktycznym sprawy, żona przedsiębiorcy zaciągnęła kredyt gotówkowy, który przelała na rachunek firmowy męża. Ze środków otrzymanych z kredytu, małżonek kupił samochód ciężarowy, służący mu do prowadzenia działalności polegającej na transporcie towarów. Kredyt spłacała żona ze środków, jakie mąż przelewał na jej rachunek bankowy, a koszty nie były ewidencjonowane w firmie małżonka. Strony pozostawały we wspólności majątkowej. Przedsiębiorca zadał fiskusowi pytanie, czy będzie mógł zaliczyć prowizje oraz odsetki kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

Skarbówka jednoznacznie stwierdziła, że ,,Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu.” i w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia z czyjego rachunku bankowego kredyt pozostaje spłacany oraz fakt, że zaciągnęła go żona.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ