Środek przymusu w postępowaniu o zabezpieczenie

Środek przymusu w postępowaniu o zabezpieczenie

W obliczu częstokroć ,,ciągnących się” postępowań sądowych w tym postępowań rozwodowych, w których dochodzi także do ustalenia w jakiej wysokości rodzice będą ponosić koszty utrzymania ich wspólnych, małoletnich dzieci warto skorzystać z instytucji zabezpieczenia.

W trakcie procesu można wnioskować o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, a więc np. roszczeń o zapłatę alimentów w trakcie trwającego postępowania sądowego oraz roszczeń niepieniężnych jak choćby zabezpieczenie sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem.

W skutek zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, rodzic może zostać zobowiązany do comiesięcznego regulowania zobowiązań finansowych wobec dziecka, dzięki czemu jego potrzeby zostaną dostatecznie zabezpieczone w trakcie trwania procesu.

Wydane przez sąd postanowienie o zabezpieczeniu alimentów stanowi podstawę do wystąpienia do komornika o egzekucję przyznanych dziecku środków pieniężnych.

Natomiast, zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem na czas trwania procesu, służy przede wszystkim uporządkowaniu życia małoletniego poprzez wyznaczenie przewidywalnych, systematycznych spotkań z rodzicem, co jednoznacznie przekłada się na poczucie bezpieczeństwa dziecka.

Sąd wydając postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów z dzieckiem, na wniosek uprawnionego, może w myśl treści przepisu art. 756(2) Kodeksu postępowania cywilnego, orzec obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej uprawnionemu za każde naruszenie ustaleń postanowienia.

W doktrynie podnosi się, iż nakaz zapłaty określonej sumy pieniężnej za każde naruszenie orzeczonego zabezpieczenia stanowi szczególny środek przymusu mający przyczynić się do wykonania zobowiązań sądu.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ