koronawirus Tag

Zawieszenie działalności to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu, która jest korzystną dla przedsiębiorcy borykającego się z przejściowymi problemami w biznesie. Wśród korzyści, z jakimi związane jest zawieszenie działalności wymienia się przede wszystkim: zwolnienie ze składek ZUS, zwolnienie z zaliczek na podatek dochodowy, brak obowiązku składania deklaracji VAT za okresy...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed nagannymi praktykami oszustów, którzy chcą wzbogacić się na pandemii koronawirusa. Obecnie obserwuje się wysyp ogłoszeń, reklam i wiadomości, które zapychają skrzynki mailowe zapraszając do zakup, leków, maści i ziół poprawiających odporność bądź zapobiegających zarażeniu. Wszystkie te ogłoszenia są fałszywe, a UOKIK przestrzega przed nabraniem...

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował do Ministra Zdrowia pismo, w którym zwrócił uwagę na niepokojące doniesienia o ograniczaniu rodzicom prawa do przebywania przy szpitalnym łóżku chorych dzieci w związku z epidemią koronawirusa. Proceder ten, według Rzecznika, wymaga interwencji i wprowadzenia jasnych zasad postępowania obowiązujących dla wszystkich placówek służby zdrowia, gdyż obecnie każda...