radcy prawni katowice Tag

Pisaliśmy dotychczas na blogu o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Poprzednio opisywaliśmy jedną z form pomocy, jaką jest ,,pomoc na ratowanie'' sankcjonowana ww. ustawą. Głównym celem przedmiotowej ustawy jest wsparcie wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorców zapobiegające ,,trudnościom...

Jeżeli jesteś opiekunem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, nie możesz dowolnie dysponować jej majątkiem. To znaczy, że jeżeli ubezwłasnowolniony posiada np. mieszkanie, dom czy też wartościowy samochód, zanim podejmiesz decyzję o jego sprzedaży zobowiązany jesteś uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na podjęcie tej czynności w imieniu i na rzecz ubezwłasnowolnionego. Nie mają znaczenia twoje intencje...

W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Powyższa ustawa stanowi, pokłosie Polityki Nowej Szansy, a więc programu nagłaśnianego przez Ministerstwo Rozwoju. Polityka Nowej Szansy, za przedmiot obrała przedsiębiorstwa będące w kryzysowej sytuacji, które nie są w stanie poradzić sobie...