restrukturyzacja Tag

Dotychczas na blogu pisaliśmy, o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Ustawa ta stanowi o pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w kryzysowej sytuacji uzasadniającej podjęcie działań zmierzających do restrukturyzacji bądź likwidacji dotychczas prowadzonej działalności. W poprzednich...

Pisaliśmy dotychczas na blogu o tym, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Poprzednio opisywaliśmy jedną z form pomocy, jaką jest ,,pomoc na ratowanie'' sankcjonowana ww. ustawą. Głównym celem przedmiotowej ustawy jest wsparcie wsparcie restrukturyzacyjne przedsiębiorców zapobiegające ,,trudnościom...

W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Powyższa ustawa stanowi, pokłosie Polityki Nowej Szansy, a więc programu nagłaśnianego przez Ministerstwo Rozwoju. Polityka Nowej Szansy, za przedmiot obrała przedsiębiorstwa będące w kryzysowej sytuacji, które nie są w stanie poradzić sobie...