Ulga na złe długi – przedsiębiorco korzystaj!

Ulga na złe długi – przedsiębiorco korzystaj!

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej to codzienność. Nierzetelni kontrahenci bardzo często opóźniają się z zapłatą należności za zrealizowane usługi co może wpływać na niewypłacalność swojego partnera biznesowego. Nierzadko przedsiębiorcy dochodzą do wniosku, iż dochodzenie należności na drodze sądowej z uwagi na bardzo długi czas trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz ich koszty mija się z celem i w praktyce nie wpłynie korzystnie na płynność przedsiębiorstwa.

Korekta podatku przy wierzytelności nieściągalnej

Zgodnie z przepisem art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, które nie zostały zapłacone lub zbyte w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Tarcza 4.0 przyspiesza możliwość skorzystania z ulgi na złe długi

Przepisy tarczy antykryzysowej 4.0., która weszła w życie 24 czerwca 2020 r. wprowadziły korzystną zmianę w zakresie ulgi na złe długi. Ustawodawca skrócił termin po upływie którego przedsiębiorca może skorygować podstawę opodatkowania. Obecnie korekta jest możliwa w przypadku nieściągalnych należności, a za takie uważa się te nieuregulowane przez kontrahenta w terminie 30 dni od dnia upływu terminu ich płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Niestety ustawodawca zastawił pułapkę na przedsiębiorców, gdyż ci którzy w roku 2020 chcą skorzystać z ww. preferencji podatkowej muszą liczyć się z tym, że korekta podatku przysługuje do okresów rozliczeniowych, w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ