Wakacje kredytowe z tarczy 4.0

Wakacje kredytowe z tarczy 4.0

Ustawodawca przepisami tarczy antykryzysowej 4.0 wprowadził instytucję wakacji kredytowych, a więc czasowego zwolnienia z regulowania rat kredytu w związku z trudną sytuacją materialną kredytobiorcy wywołaną COVID-19.

Okres zawieszenia nie może wynosić więcej niż trzy miesiące.

Kredytobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty kredytu, jeżeli po dniu 13 marca 2020 r. został zwolniony z pracy bądź utracił główne źródło dochodu. Wiele z umów kredytowych zawieranych było wspólnie przez małżonków, jednak ustawodawca postanowił, iż wystarczającym do starania się o zawieszeniu spłaty kredytu jest utrata dochodu jedynie przez jednego z kredytobiorców.

Często się zdarza, że kredytobiorcy decydują się zaciągnąć kilka długów w tym samym banku, jednak na mocy tarczy antykryzysowej 4 przy spełnieniu ww. warunków, zawiesi on spłatę jedynie jednego z zaciągniętych kredytów.

Kredytodawca zawiesi umowę kredytu, a w ślad za tym obowiązek regulowania rat, na wniosek kredytobiorcy.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o zawieszenie spłaty kredytu?

W piśmie należy wskazać oznaczenie kredytobiorcy, kredytodawcy, wskazanie jakiej umowy kredytu dotyczy wniosek, sprecyzowanie tego, na jaki okres kredytobiorca pragnie zawiesić spłatę. Wnioskodawca zobligowany jest również do oświadczenia, że utracił źródło dochodu po dniu 13 marca 2020.

Zawieszenie dotyczy:

  1. umów o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim,

  2. umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego

  3. oraz umowy kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sieprnia 1997 r. prawo bankowe jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W wyniku zawieszenia spłaty kredytu, kredytobiorca przestaje być czasowo zobowiązany do regulowania płatności wynikających z umowy. Bank nie nalicza odsetek. Kredytobiorca musi jednak regulować należności wynikające z tytułu ubezpieczeń powiązanych z kredytowymi umowami.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ