Wymeldowanie małżonka

Wymeldowanie małżonka

Na mocy treści art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. 29.07.2019 r.) m.in. na wniosek właściciela nieruchomości gmina wymelduje osobę, która wyprowadziła się z zajmowanego mieszkania bądź domu.

Próba wymeldowania małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie rozwodu

Małżonek złożył wniosek o wymeldowanie żony z uwagi na toczącą się między nimi sprawę o rozwód. Złożony wniosek uzasadnił także tym, że żona zdążyła się wyprowadzić do siostry nie widząc szans na odratowanie małżeństwa. Kobieta złożyła odwołanie od decyzji o jej wymeldowaniu z dotychczas zajmowanego mieszkania.

Stanowisko Sądu w sprawie

W sprawie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny (wyrok z dnia 26.09.2019 r., sygn. akt III SA/Kr 696/19), który jednoznacznie stwierdził, że wyprowadzka małżonka spowodowana narastającym między stronami konfliktem nie stanowi przesłanki do jego wymeldowania. Sąd uznał, że małżonek, zmuszony rodzinną sytuacją do wyprowadzki, a ciągle bywający w dotychczas wspólnie zajmowanym mieszkaniu, nie może zostać z niego wymeldowanym gdyż opuszczenie lokalu nie ma charakteru trwałego. Co więcej, każda próba dostania się do dotychczas zajmowanego mieszkania stanowi o tym, że wyprowadzka ma charakter przejściowy i nie stanowi zupełnego zerwania związku z lokalem.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ