Zgoda małżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego

Zgoda małżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego

Zgodnie z treścią art. 37 par 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonanie darowizn z majątku wspólnego wykraczających poza drobne, zwyczajowo przyjęte w danych stosunkach wymaga zgody małżonka.

Czym jest drobna, zwyczajowo przyjęta darowizna?

W piśmiennictwie podaje się, że ustalenia czy ofiarowana darowizna jest drobną dokonuje się poprzez ocenę sytuacji majątkowej darczyńcy i obdarowanego. Zwyczajowy charakter mają te darowizny, które otrzymuje się z tytułu różnych okazji takich jak urodziny, czy świętowanie osiągniętych sukcesów.

W przypadku gdy, pragniemy przekazać darowiznę z majątku wspólnego, jakiej z pewnością nie sposób uznać za drobną, zwyczajowo przyjętą, musimy liczyć się z tym, że małżonek zobowiązany będzie wyrazić na tę czynność zgodę.

W najnowszej interpretacji podatkowej z dnia 14 lutego 2020 r., o sygn 0111-KDIB2-3.4015.3.2020.1.LM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że małżonek wyrażający zgodę na obdarowanie kogoś z majątku wspólnego, nie staje się stroną umowy darowizny.

Wnioskująca o interpretację indywidualną zastanawiała się nad tym, czy ofiarując bratu z majątku wspólnego swojego oraz małżonka, dużą kwotę pieniędzy zostanie on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku. Przedmiotem rozważań było ustalenie czy wyrażający zgodę na dokonanie darowizny mąż, stanie się stroną umowy w konsekwencji czego obdarowany zostanie zaliczony do II grupy podatkowej.

Fiskus jednoznacznie stanął na stanowisku, iż pisemna zgoda małżonka na dokonanie darowizny z majątku wspólnego nie oznacza, że ten stał się stroną umowy, tym samym darczyńcą.

Wobec powyższego, brat zostanie zwolniony z podatku, wtedy gdy:

  • siostra zawrze z nim umowę darowizny,

  • małżonek siostry wyrazi pisemną zgodę na jej dokonanie,

  • środki pieniężne zostaną przelane na rachunek bankowy obdarowanego, który w terminie 6 miesięcy od uzyskania pieniędzy zgłosi ją do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego na druku SD-Z2.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ