Zmiany w rodzinnych świadczeniach

Zmiany w rodzinnych świadczeniach

Poprzez Fundusz alimentacyjny państwo realizuje swój obowiązek wspierania osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, w szczególności dotyczy to dzieci.

 

Pomoc realizowana zostaje poprzez Fundusz Alimentacyjny, z którego wypłacane są środki na rzecz osoby nie mogącej uzyskać ich od drugiego rodzica.

Dotychczas środki z Funduszu otrzymywali rodzice, którzy wykazali dochód nie wyższy niż 725,00 zł netto miesięcznie. Od stycznia 2019 r. kwota ta wzrosła do 800,00 zł. W związku z powyższym samotnie wychowujący dziecko rodzic, który nie jest w stanie wyegzekwować alimentów od zobowiązanego, ma szansę uzyskać środki z państwowego Funduszu jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800,00 zł netto miesięcznie.

Aby otrzymać alimenty rodzic powinien złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego wraz z załącznikami we właściwym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tam też uzyska informacje co do potrzebnych dokumentów, a także terminu rozpatrzenia jego sprawy.

 

Nowy rok przyniósł również zmiany w programie świadczeń wychowawczych 500 +. Aby uzyskać sumę 500,00 zł na pierwsze dziecko, dochód na członka rodziny nie może w ciągu miesiąca przekroczyć 800,00 zł netto. Samotni rodzice wykazując, że spełniają kryterium dochodowe otrzymają świadczenie nie tylko na drugie dziecko, ale i na pierwsze lecz wtedy jeżeli udowodnią, iż wystąpili do sądu o alimenty. Dotychczas wystarczającym do uzyskania środków ze świadczenia 500+ na pierwsze dziecko było złożenie deklaracji w myśl której wychowywało się dziecko samotnie.

 

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ