Darowizna na konto obdarowanego

Darowizna na konto obdarowanego

Otrzymanie darowizny jest objęte podatkiem od darowizn. Wyjątkowo jednak, ustawodawca zwalnia z obowiązku podatkowego darowizny dokonywane pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Są to: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo ojczym oraz macocha.

Kiedy darowizna w gotówce, a kiedy na konto

Kwotą graniczną, która różnicuje wówczas sytuację obdarowanego jest 9.637 zł. Jeżeli darowizna nie przekracza tej kwoty, to nie trzeba jej nigdzie zgłaszać, nie musi być również przelewana na rachunek bankowy, a więc może być przekazana także w postaci gotówki. Inaczej jest w przypadku większych darowizn. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, darowizna pieniężna będzie zwolniona od podatku tylko, o ile została wpłacona przez darczyńcę na konto obdarowanego. Ponadto, musi być ona zgłoszona w ciągu 6 miesięcy do właściwego urzędu skarbowego. Obowiązek zgłoszenia nie dotyczy przypadku, kiedy umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego.

Ważne, kto dokonał przelewu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie jest zwolnione od podatku otrzymanie darowizny do rąk obdarowanego, który później wpłaci ją na swoje konto. Przelewu darowanych środków musi dokonać sam darczyńca, pomimo iż nie wynika to wprost z przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn. Sąd wyjaśnił, że jedynie taka wykładnia przepisów ma sens, ponieważ intencją ustawodawcy jest zapewnienie szczelności systemu podatkowego. Chodzi głównie o to, aby do obiegu nie były wprowadzane środki pieniężne pochodzące z nieustalonych źródeł.

244 komentarze
 • Anna
  Posted at 14:11h, 06 lipca Odpowiedz

  Witam czy mogę przelać dla syna na jego konto bankowe 20 000 zł (syn ma 14 lat posiada swoje konto bankowe którego jestem pełnomocnikiem) czy muszę to zgłaszać do US SD-Z2 ?

  • Kancelaria
   Posted at 15:05h, 06 lipca Odpowiedz

   Może Pani darować synowi kwotę 20.000 zł, przekazując tę kwotę przelewem na rachunek bankowy syna. Aby darowizna podlegała zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn powinna Pani ją zgłosić Naczelnikowi Urzędu Skarbowego na formularzu SD-Z2 ciągu 6 miesięcy od daty zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym syna.

 • Roman
  Posted at 14:09h, 06 lipca Odpowiedz

  Witam

  Matka z córką mają wspólne konto, matka w ramach zwykłej umowy darowizny daruje kwotę pieniężną córce, córka sama przelewa w 2 ratach darowaną kwotę na swoje konto i lokatę. Czy taka darowizna podlega zwolenieniu po zgłoszeniu SD-Z2 ?

  • Kancelaria
   Posted at 15:05h, 06 lipca Odpowiedz

   Tak, darowizna będzie podlegać zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem, że zostanie ona zgłoszona naczelnikowi urzędu skarbowego na deklaracji SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny jest to data otrzymania przedmiotu darowizny, czyli w opisanej sytuacji data zaksięgowania środków na rachunku bankowym córki).

   W części deklaracji SD-Z2, która jest przeznaczona na dodatkowe uwagi warto wskazać, że darowizna została dokonana z konta wspólnego ze środków pieniężnych należących do matki, zaś do deklaracji dołączyć dowód przekazania środków na konto i lokatę córki. Z potwierdzenia przelewu powinno wynikać, że jest to darowizna środków pieniężnych dokonana przez matkę na rzecz córki.

 • Sebastian
  Posted at 14:09h, 06 lipca Odpowiedz

  Dzień dobry,

  Otrzymałem przelewem darowiznę od babci. W tytule przelewu zostało określone: kto, komu, jaki cel, i że to darowizna. Przelew został dokonany jednak z konta bankowego mojej mamy (kwestia techniczna, bo babcia nie ma konta, a przekaz pocztowy jest drogi). Czyli mówiąc inaczej: darowizna została dokonana z konta nienależącego do darczyńczy.
  PYTANIE: Kogo uzna Urząd Skarbowy za daroczyńcę? Właściciela konta czy osobę wskazaną w tytule przelewu? Czy jest jakaś podstawa prawna wyjaśniająca ten kłopot i na którą można sie powołać?

  • Kancelaria
   Posted at 15:05h, 06 lipca Odpowiedz

   Kwestia, o którą Pan pyta była wielokrotnie przedmiotem interpretacji wydawanych przez organy podatkowe. Z interpretacji tych jednoznacznie wynika, iż środki pieniężna będące przedmiotem darowizny mogą być przelane na konto obdarowanego z konta innej osoby niż darczyńca.
   W deklaracji SD-Z2, którą musi Pan złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny jest to data otrzymania przedmiotu darowizny, czyli, w opisanej przez pana sytuacji – data zaksięgowania środków na Pana rachunku bankowym) jako darczyńcę proszę wpisać babcię, jeśli to od niej faktycznie pochodziły środki, a w tej części deklaracji, która przeznaczona jest na dodatkowe uwagi, proszę krótko opisać powody dokonania przelewu z konta Pana mamy. Do deklaracji dobrze trzeba będzie także dołączyć dowód przekazania środków pieniężnych na Pana konto, w którym widoczny będzie tytuł przelewu.
   Należy jednak wspomnieć, że niezależnie od tego, czy otrzymałby Pan darowiznę od babci, czy od mamy, będzie Pan zwolniony z obowiązku zapłaty podatku, gdyż w obu przypadkach będzie Pan należeć do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

 • Agnieszka
  Posted at 14:08h, 06 lipca Odpowiedz

  witam, dostaliśmy z mężem 10 tys zł przelewem na konto jako darowizna od moich rodziców. jak to zgłosic do urzędu skarbowego, tzn czy musimy złożyć dwie osobne deklaracje na mnie i na męża. Jeżeli dwie osobne to jak zrobi z kwotą? czy w mojej deklaracji wstawic 5 tys i deklaracji męza 5 tys?

  • Kancelaria
   Posted at 15:06h, 06 lipca Odpowiedz

   W przedstawionej przez Panią sytuacji konieczne będzie złożenie deklaracji zarówno przez Panią, jak i przez męża. W każdej z deklaracji będą Państwo musieli ująć pełną kwotę darowizny, czyli 10.000 złotych, jednak tak Pani, jak i mąż będą zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn.
   Należy jednak pamiętać, że jeżeli Pani rodzice darowali Państwu coś jeszcze w ciągu pięciu lat poprzedzających rok bieżący (2011-2016), wartość wszystkich otrzymanych od nich w tym okresie darowizn trzeba będzie doliczyć do kwoty otrzymanej ostatnio.

 • Joanna
  Posted at 14:07h, 06 lipca Odpowiedz

  Dzień dobry,

  Otrzymałam przelewem darowiznę w wysokości 20 000 zł od rodziców. Rok i dwa lata wcześniej były jeszcze kwoty po 1000 zł. Czy w formularzu SD-Z2 należy wpisać kwotę darowizny 20 000 zł?
  pozdrawiam

  • Kancelaria
   Posted at 15:06h, 06 lipca Odpowiedz

   W przypadku, kiedy obdarowany otrzymał kilka darowizn od tej samej osoby, tak jak Pani od rodziców w ostatnich latach, do kwoty 20.000 zł trzeba będzie doliczyć wszystkie kwoty, które tytułem darowizny otrzymała Pani od rodziców na przestrzeni 5 lat poprzedzających rok, w którym została Pani darowana ostatnia kwota. Zatem, jeżeli wspomniane 20.000 zł otrzymała Pani od rodziców w roku 2017, to będzie Pani musiała do tej kwoty doliczyć wszystkie te, które otrzymała Pani w latach 2012-2016.

   Do formularza składanego do Urzędu Skarbowego należy dołączyć także dowody otrzymania darowizny, np. wydruk z konta bankowego, potwierdzający, iż darowizna została przekazana przelewem.

 • Zbyszek
  Posted at 14:07h, 06 lipca Odpowiedz

  Dobry wieczór . Proszę uprzejmie o informację jaka jest opłata za komentarz /pytanie

  • Kancelaria
   Posted at 15:06h, 06 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry, zadawanie pytań i zamieszczanie komentarzy na blogu naszej Kancelarii jest bezpłatne.

 • WW
  Posted at 14:07h, 06 lipca Odpowiedz

  Witam,

  jak w takim razie ma sie do tresci tego artykulu wyrok NSA sygn. II FSK 1628/11 przytoczony w artykule:
  http://www.rp.pl/artykul/1001134-NSA–Gdy-obdarowany-sam-wplaci-sobie-darowizne-na-konto-zostanie-zwolniony-z-podatku.html#ap-1
  ?

  Pozdrawiam

  • Kancelaria
   Posted at 15:06h, 06 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,
   rozstrzygnięcie NSA w Warszawie zawarte w wyroku z dn. 12.04.2013 r. spotkało się z krytyką ( patrz. Goettel Aleksay, Glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 12.04.2013 r. II FSK 1628/11) . Mianowicie, zwolnienie podatkowe uregulowane w art. 4a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 u.p.s.d., wymaga dla swej skuteczności, zgłoszenia nabycia rzeczy lub prawa majątkowego, oraz jego udokumentowanie. W przypomnianym przez Pana orzeczeniu, obowiązek dokumentowania został ograniczony do sytuacji, gdy przedmiotem przysporzenia są środki pieniężne. Rolą tego przepisu jest ułatwienie przenoszenia własności rzeczy lub praw majątkowych drogą darowizny przez członków rodziny (np. zstępnych, wstępnych, rodzeństwo), a celem przepisu jest m.in. umożliwienie weryfikacji osoby darczyńcy, co jest warunkiem koniecznym zastosowania zwolnienia. Innymi słowy trzeba tak udokumentować nabycie rzeczy lub środków majątkowych by nie budzić wątpliwości, że ich przekazanie zostało dokonane przez darczyńcę z grupy podlegającej zwolnieniu podatkowemu. Takie dokładne przestrzeganie przepisu, korzysta z pełnej ochrony i nie zostanie zakwestionowane, zatem jest stabilne, a jego konsekwencje przewidywalne-w postaci zwolnienia od podatku.
   Na marginesie pragnę zaznaczyć, ze stan faktyczny w cytowanym przez Pana wyroku NSA jest całkowicie odmienny od stanu przedstawionego w Pana pytaniu.

 • Monika
  Posted at 14:06h, 06 lipca Odpowiedz

  Dostałam od babci darowiznę w kwocie 80tys. na konto bankowe czy musze to zgłośić do urzedu skarbowego? jak to udowodnic ze to jest darowizna?

  • Kancelaria
   Posted at 15:06h, 06 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,

   Ustawa o podatku od spadków i darowizn w art. 4a wskazuje, że osoby należące
   do pierwszej grupy podatkowej, do której Pani się zalicza, aby zwolnić się od obowiązku podatkowego powinny zgłosić darowiznę Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od momentu jej otrzymania. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na urzędowym formularzu SD-Z2.

   W urzędzie skarbowym należy przedstawić potwierdzenie przelewu pieniędzy na Pani konto. Ważne, aby w tytule przelewu wskazane było, że jest to darowizna, w przeciwnym razie Babcia może zostać wezwana w celu potwierdzenia tego faktu. Innym sposobem na udowodnienie, że przekazana kwota stanowiła darowiznę jest przedstawienie w urzędzie skarbowym pisemnej umowy, w której Babcia zobowiązała się do przekazania tytułem darowizny pieniędzy na Pani rzecz.

 • Ola
  Posted at 14:06h, 06 lipca Odpowiedz

  Chciałabym z mężem kupić mieszkanie dla syna, który jest małoletni, gdyż doszliśmy do wniosku, że taka inwestycja zabezpieczy nasze dziecko na przyszłość. Jak wygląda opodatkowanie darowizny dla syna, chyba nie ma podatku i jakie formalności musimy spełnić przy załatwieniu tej sprawy?

  • Kancelaria
   Posted at 15:07h, 06 lipca Odpowiedz

   Dzień dobry,
   Rzeczywiście, generalnie członkowie najbliższej rodziny darczyńcy, w tym dzieci, są zwolnieni z obowiązku podatkowego, bez względu na wartość przedmiotu darowizny. Trzeba jednak dochować prostych formalności i w ciągu sześciu miesięcy zgłosić dokonanie darowizny w urzędzie skarbowym. Jednakże, w Państwa sytuacji nawet i to nie będzie konieczne, ponieważ obowiązek zgłoszenia nie dotyczy przypadków, gdy nabycie przedmiotu darowizny następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, która to forma będzie konieczna dla przeniesienia na syna prawa własności mieszkania.

 • Mirek
  Posted at 14:06h, 06 lipca Odpowiedz

  Witam, co jeśli jako darczyńca nie posiadam konta w banku? Czy przepisy nakazują, żeby przelew nastąpił z jednego konta w banku na drugie?

  • Kancelaria
   Posted at 15:07h, 06 lipca Odpowiedz

   Nie, absolutnie nie ma takich wymogów. Wystarczy dokonanie przelewu za pomocą przekazu pocztowego, do czego nie potrzebuje Pan swojego rachunku bankowego. Ważne jest w tym wypadku posiadanie odpowiedniego dokumentu, stanowiącego dowód przekazania darowizny pieniężnej na konto obdarowanego.

1 2 3 14

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ