dziedziczenie Tag

Od jesieni 2019 r., pracownicy firm, które w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych zawarły umowę o prowadzenie PPK, gromadzą swoje oszczędności z myślą o ich wypłacie po 60 roku życia. Model Pracowniczych Planów Kapitałowych zakłada, że fundusze zgromadzone na kontach pracowników zasilą pobierane przez nich w przyszłości emerytury. Mimo...

Niech nie martwią się Ci, którzy nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku w przewidzianym przez przepisy kodeksu cywilnego terminie. Jeżeli spadkobierca w przeciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, nie oświadczy, że odrzuca spadek, dziedziczy on majątek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Upraszczając, wszelkie powstałe długi spadkodawcy,...

Obecnie członkostwo w Otwartym Funduszu Emerytalnym nie jest obowiązkowe, a ubezpieczony może zdecydować o tym gdzie chce gromadzić swoje składki. Te środki, które zostały zgromadzone na subkoncie w ZUS podobnie jak te zgromadzone w OFE podlegają dziedziczeniu. Jeżeli ubezpieczony gromadzi środki na subkoncie ZUS i nie jest członkiem OFE to Zakład...