tarcza antykryzysowa Tag

Uległo nowelizacji rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy paragrafu 18 niniejszego rozporządzenia od dnia 16 kwietnia 2020 r. zobowiązani jesteśmy do: zakrywania ust, nosa za pomocą odzieży tzn. np. szalika, chusty zawiązanej wokół...

Przepis art. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia, sądom w postępowaniu cywilnym, zobowiązanie osoby stosującej przemoc wobec bliskich do opuszczenia wspólnie z nimi zajmowanego miejsca zamieszkania. Do opuszczenia mieszkania może zostać zobowiązany: małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub...

Zgodnie z treścią przepisu art. 113 (1) Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli dziecko przebywa na stałe z jednym z rodziców, który się nim zajmuje, rodzice wspólnie powinni uzgodnić sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich, w przeciwnej sytuacji, to sąd opiekuńczy rozstrzygnie w przedmiotowej kwestii. Kontakty z dzieckiem w...