tarcza antykryzysowa Tag

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawy składające się na tzw. ,,tarczę antykryzysową'', która stanowi pakiet rozwiązań, jakie mają służyć wsparciu przedsiębiorców oraz pracowników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Na pakiet antykryzysowy składają się następujące akty prawne: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...

Zgodnie z przyjętą w dniu 2 marca 2010 r. ,,specustawą antykoronawirusową'' czyli ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, rodzice, których dzieci do lat ośmiu pozostały w domach w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół mogli uzyskać...