tarcza antykryzysowa Tag

Tarcza antykryzysowa zaproponowała, w ramach pomocy mikroprzedsiębiorcom, wsparcie w postaci pożyczki do wysokości 5.000,00 zł, wydatkowanych na bieżące potrzeby prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa . Kto może uzyskać pożyczkę? O pożyczkę starać się mogą mikroprzedsiębiorcy tzn. osoby fizyczne (prowadzące działalność gospodarczą), osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje...

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przyznawany jest rodzicom dzieci do lat ośmiu, którzy pozostali z nimi w domach z powodu zamknięcia żłobków, przedszkoli i...

Zawieszenie działalności to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu, która jest korzystną dla przedsiębiorcy borykającego się z przejściowymi problemami w biznesie. Wśród korzyści, z jakimi związane jest zawieszenie działalności wymienia się przede wszystkim: zwolnienie ze składek ZUS, zwolnienie z zaliczek na podatek dochodowy, brak obowiązku składania deklaracji VAT za okresy...