wsparcie przedsiębiorców Tag

W dniu 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Powyższa ustawa stanowi, pokłosie Polityki Nowej Szansy, a więc programu nagłaśnianego przez Ministerstwo Rozwoju. Polityka Nowej Szansy, za przedmiot obrała przedsiębiorstwa będące w kryzysowej sytuacji, które nie są w stanie poradzić sobie...

Zatory płatnicze w działalności gospodarczej to codzienność. Nierzetelni kontrahenci bardzo często opóźniają się z zapłatą należności za zrealizowane usługi co może wpływać na niewypłacalność swojego partnera biznesowego. Nierzadko przedsiębiorcy dochodzą do wniosku, iż dochodzenie należności na drodze sądowej z uwagi na bardzo długi czas trwania postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz...

W dniu 31 marca 2020 r. Prezydent podpisał ustawy składające się na tzw. ,,tarczę antykryzysową'', która stanowi pakiet rozwiązań, jakie mają służyć wsparciu przedsiębiorców oraz pracowników w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. Na pakiet antykryzysowy składają się następujące akty prawne: ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o...