Blog

Jedną z przesłanek, która uzasadnia wydziedziczenie bliskich jest niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Niewątpliwie całkowite, faktyczne zerwanie kontaktu z jednym z rodziców, które trwa nieprzerwanie przez okres kilkunastu lat, a więc niemające charakteru incydentalnego uzasadnia wydziedziczenie....

Praktyka orzecznicza sądów najczęściej jest taka, iż małżonek, który wskutek podziału majątku wspólnego nie otrzymał zabezpieczonej hipoteką nieruchomości (mieszkania) w dalszym ciągu odpowiedzialny jest za spłatę zaciągniętego długu wraz z drugim małżonkiem. Wynika to z faktu, że sąd nie dzieli długów, a przede wszystkim obydwoje małżonkowie odpowiadają wobec banku na...