Darowizny

Zasadą jest, że ulga podatkowa od darowizny pieniędzy w kręgu najbliższej rodziny przysługuje wtedy, gdy pieniądze z konta bankowego darczyńca przeleje na konto obdarowanego z dokładnym podaniem w tytule przelewu, że jest to darowizna. Oczywiście trzeba złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego formularz urzędowy SD – Z2 w terminie 6 miesięcy...

Niech nie martwią się Ci, którzy nie złożyli oświadczenia o odrzuceniu spadku w przewidzianym przez przepisy kodeksu cywilnego terminie. Jeżeli spadkobierca w przeciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy, nie oświadczy, że odrzuca spadek, dziedziczy on majątek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Upraszczając, wszelkie powstałe długi spadkodawcy,...

Sąd Najwyższy w swojej uchwale (o sygn. III CZP 79/13) dał zielone światło zawieraniu umowy darowizny na wypadek śmierci. Do tej pory kwestia ta budziła wątpliwości środowiska prawniczego, zarówno wśród notariuszy, adwokatów, jak i radców prawnych. Swoboda umów Sąd Najwyższy uznał, że takie umowy są dopuszczalne, o ile ich przedmiotem są konkretne...