Darowizny

Otrzymanie darowizny jest objęte podatkiem od darowizn. Wyjątkowo jednak, ustawodawca zwalnia z obowiązku podatkowego darowizny dokonywane pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Są to: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo ojczym oraz macocha. Kiedy darowizna w gotówce, a kiedy na konto Kwotą graniczną, która różnicuje wówczas sytuację obdarowanego jest 9.637 zł....