Małżeństwo i rozwód

W chwili wydania przez sąd orzeczenia o rozwodzie pojawia się problem, w jaki sposób rozwiązać kwestię odpowiedzialności byłych małżonków za zaciągnięty w czasie małżeństwa kredyt. Wspólność, czy rozdzielność majątkowa? Tytułem wstępu, trzeba wyróżnić sytuacje, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków oraz gdy małżonkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. Decydujące znaczenie...

Sąd może zabezpieczyć rozwodzącemu się rodzicowi kontakt z dzieckiem na czas toczącego się procesu. Kontakty z dzieckiem w trakcie procesu rozwodowego Gdy rodzice się rozstają powstaje problem, z kim zamieszka dziecko po rozwodzie i jak będą wyglądać jego kontakty z drugim z rodziców. O kwestiach tych rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym. Jednakże...

Wszystko, co zarobią lub kupią małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa, co do zasady, staje się ich majątkiem wspólnym. Na skutek rozwodu ustaje wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami i pojawia się problem podziału majątku wspólnego. Prawo do wspólnego majątku po rozwodzie Podział majątku po rozwodzie może polegać na fizycznym przydzieleniu poszczególnych składników każdemu z...