Małżeństwo i rozwód

Jedną z form sprawowania opieki przez rozwiedzionych rodziców nad ich wspólnym małoletnim dzieckiem stanowi ,,opieka naprzemienna’’. Ustawodawca nie uregulował tej formy opieki w polskim systemie prawnym mimo to, w ślad za państwami zachodnimi, staje się ona coraz bardziej popularną wśród próbujących się porozumieć rodziców. Na czym polega opieka naprzemienna? Opieka taka,...

Na mocy treści art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019.1397 t.j. 29.07.2019 r.) m.in. na wniosek właściciela nieruchomości gmina wymelduje osobę, która wyprowadziła się z zajmowanego mieszkania bądź domu. Próba wymeldowania małżonka ze wspólnie zajmowanego mieszkania w czasie rozwodu Małżonek złożył wniosek o wymeldowanie żony z...