Gdy twój małżonek ogłosi upadłość konsumencką

Gdy twój małżonek ogłosi upadłość konsumencką

Zgodnie z treścią przepisu art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku wspólnego małżonków, jeżeli małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego.

Niestety, w przypadku upadłości konsumenckiej, zasada ta nie obowiązuje

Na mocy przepisu art. 124 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.), jeżeli małżonkowie, w momencie ogłoszenia przez jednego z nich upadłości konsumenckiej, pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały ich wspólny dorobek wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny.

W praktyce, powyższe oznacza, że wierzyciele upadłego małżonka zaspokoją się z majątku wspólnego małżonków, a więc, z zakupionego za wspólne środki mieszkania czy samochodów.

Bez znaczenia będzie fakt, że rzeczy te należą do majątku wspólnego, a więc także do majątku małżonka, który dłużnikiem nie jest.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie zawsze jest lekiem na przyszłą upadłość konsumencką małżonka

Jeżeli małżonkowie zdecydują się na zawarcie umowy majątkowej ustanawiającej rozdzielność majątkową, muszą pamiętać, że będzie ona skuteczna w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostanie zawarta co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o upadłość. Powyższa regulacja ma na celu przede wszystkim zapobiec sytuacjom, w których spodziewając się ogłoszenia upadłości konsumenckiej, małżonkowie błyskawicznie podejmą decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z pokrzywdzeniem dla wierzycieli upadłego.

Rozdzielność majątkowa może zostać ustanowiona także orzeczeniem sądu. Ustawodawca, również i w tym przypadku postanowił zapobiec pokrzywdzeniu wierzycieli przez działania małżonków, toteż postanowił, że ustanowienie orzeczeniem sądu rozdzielności majątkowej w ciągu roku przed upadłością konsumencką małżonka, jest bezskuteczne wobec masy upadłości. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pozew wpłynął do sądu w okresie co najmniej dwóch lat przed upadłością małżonka.

Te same zasady obowiązują w sytuacji, gdy rozdzielność majątkowa została ustanowiona z mocy prawa np. na skutek orzeczenia separacji małżonków.

Mimo rozwodu, małżonek upadłego, również może stracić

Niestety, upadłość konsumencka ogłoszona przez jednego z byłych małżonków, mimo rozwodu, w dalszym ciągu może wpływać na sytuacją majątkową drugiego małżonka.

Jeżeli rozwód nastąpił w okresie roku przed zgłoszeniem upadłości konsumenckiej, wierzyciele będą mogli zaspokoić się z majątku wspólnego stron, chyba, że pozew o rozwód wpłynął w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie winsoku o upadłość.

Brak komentarzy

Zostaw komentarz - wysyłając komentarz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych - ZOBACZ WIĘCEJ