Blog

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja prawa spadkowego, która zmieniła zasady odpowiedzialności za długi wchodzące w skład spadku. Odpowiedzialność za długi spadkowe W skład spadku wchodzą nie tylko aktywa, ale także długi pozostawione przez zmarłego. Dotychczas zasadą było proste przyjęcie spadku, co oznaczało nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkodawcy....

W sierpniu 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które radykalnie zmienia zasady dziedziczenia z elementem międzynarodowym. O tym, prawo jakiego państwa znajdzie zastosowanie do spadkobrania będzie, co do zasady, decydować miejsce, w którym ostatnio przebywał spadkodawca. Dziedziczenie transgraniczne Prawo spadkowe obowiązujące w poszczególnych państwach Unii Europejskie znacznie...

Kwestia alimentacji dzieci należy do jednego z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego wydawanego przez sąd rodzinny, przy czym nie wyłącza to możliwości porozumienia się rodziców, co do sposobu łożenia na utrzymanie dziecka. Charakter alimentów Alimenty są świadczeniem, z którego nie można się zrzec, dlatego każda umowa dotycząca zrzeczenia jest bezwzględnie nieważna i nie...