Blog

W testamencie spadkodawca określa swoją ostatnią wolę, rozporządzając swoim majątkiem na wypadek śmierci. Możliwości i wymagania Aby sporządzić testament możemy udać się do notariusza, ale możemy sporządzić go także samodzielnie. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać, by spisany testament odpowiadał wymaganiom określonym przepisami prawa. Zgodnie z artykułem 949 § 1 kodeksu...

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 74/13), stanowiącą wyłom od ogólnej zasady, że roszczeń osobistych (a więc ściśle związanych z osobą zmarłego) się nie dziedziczy. Za wyjątek od niej uznał możliwość dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienie za skutki śmierci osoby najbliższej. Krzywda Możliwe zatem stało się dziedziczenie prawa do zadośćuczynienia pieniężnego za...

Sporządzając testament, przyszły spadkodawca może powołać jednego lub kilku spadkobierców, może także rozdysponować określone przedmioty majątku na rzecz konkretnych osób, nie będących spadkobiercami. Należy zatem odróżnić zapis, stanowiący rozporządzenie majątkowe spadkodawcy, od powołania do dziedziczenia. Zapis zwykły w testamencie i zapis windykacyjny Obecnie prawo spadkowe wyróżnia dwa rodzaje zapisów, jakie można umieścić...