Blog

Jeżeli dotychczas nie zostało wszczęte postępowanie spadkowe po mamie, to powinna Pani wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. W postępowaniu spadkowym powinna Pani zgłosić zarzut nieważności testamentu i złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego grafologa. Biegły ustali, czy testament, na który powołuje się brat został...

W testamencie spadkodawca określa swoją ostatnią wolę, rozporządzając swoim majątkiem na wypadek śmierci. Możliwości i wymagania Aby sporządzić testament możemy udać się do notariusza, ale możemy sporządzić go także samodzielnie. W tym ostatnim przypadku trzeba jednak pamiętać, by spisany testament odpowiadał wymaganiom określonym przepisami prawa. Zgodnie z artykułem 949 § 1 kodeksu...

Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 74/13), stanowiącą wyłom od ogólnej zasady, że roszczeń osobistych (a więc ściśle związanych z osobą zmarłego) się nie dziedziczy. Za wyjątek od niej uznał możliwość dziedziczenia roszczenia o zadośćuczynienie za skutki śmierci osoby najbliższej. Krzywda Możliwe zatem stało się dziedziczenie prawa do zadośćuczynienia pieniężnego za...