Blog

Sąd Najwyższy w swojej uchwale (o sygn. III CZP 79/13) dał zielone światło zawieraniu umowy darowizny na wypadek śmierci. Do tej pory kwestia ta budziła wątpliwości środowiska prawniczego, zarówno wśród notariuszy, adwokatów, jak i radców prawnych. Swoboda umów Sąd Najwyższy uznał, że takie umowy są dopuszczalne, o ile ich przedmiotem są konkretne...

Otrzymanie darowizny jest objęte podatkiem od darowizn. Wyjątkowo jednak, ustawodawca zwalnia z obowiązku podatkowego darowizny dokonywane pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Są to: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo ojczym oraz macocha. Kiedy darowizna w gotówce, a kiedy na konto Kwotą graniczną, która różnicuje wówczas sytuację obdarowanego jest 9.637 zł....

W przypadku, gdy małżonkowie ustanowili małżeńską rozdzielność majątkową, każdy z nich odpowiada swoim majątkiem za zaciągnięte przez siebie zobowiązania, a wzajemna odpowiedzialność za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka jest wyłączona. Inaczej jest w przypadku małżonków znajdujących się w ustroju wspólności majątkowej. Zgoda małżonka Najważniejszą kwestią jest wyrażenie zgody na zaciągnięcie długu przez...