Blog

Sporządzając testament, przyszły spadkodawca może powołać jednego lub kilku spadkobierców, może także rozdysponować określone przedmioty majątku na rzecz konkretnych osób, nie będących spadkobiercami. Należy zatem odróżnić zapis, stanowiący rozporządzenie majątkowe spadkodawcy, od powołania do dziedziczenia. Zapis zwykły w testamencie i zapis windykacyjny Obecnie prawo spadkowe wyróżnia dwa rodzaje zapisów, jakie można umieścić...

Sąd Najwyższy w swojej uchwale (o sygn. III CZP 79/13) dał zielone światło zawieraniu umowy darowizny na wypadek śmierci. Do tej pory kwestia ta budziła wątpliwości środowiska prawniczego, zarówno wśród notariuszy, adwokatów, jak i radców prawnych. Swoboda umów Sąd Najwyższy uznał, że takie umowy są dopuszczalne, o ile ich przedmiotem są konkretne...

Otrzymanie darowizny jest objęte podatkiem od darowizn. Wyjątkowo jednak, ustawodawca zwalnia z obowiązku podatkowego darowizny dokonywane pomiędzy najbliższymi członkami rodziny. Są to: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo ojczym oraz macocha. Kiedy darowizna w gotówce, a kiedy na konto Kwotą graniczną, która różnicuje wówczas sytuację obdarowanego jest 9.637 zł....