Blog

Koszty sądowe to koszty związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. Przypadają one sądowi i są ekwiwalentem za przeprowadzone przez niego czynności. W związku z tym, że każdy ma konstytucyjne prawo do sądu, a już od wniesienia pozwu pobierana jest opłata, ustawa o kosztach sądowych w...

Sprawy o zachowek zdarzają się coraz częściej i wywołują liczne spory, zwłaszcza co do kwestii dotyczącej obliczania wartości przysługującego zachowku, którą regulują przepisy art. 991-1011 Kodeksu cywilnego. Problemy Dyskusje do niedawna budził problem ustalania wartości zachowku w przypadku zmiany wartości odziedziczonego majątku przed wydaniem wyroku w sprawie o zachowek. Może się bowiem...

Strony umowy najmu określają zwykle w umowie wysokość czynszu. Jednak raz ustalony czynsz może ulec zmianie, w tym także podwyższeniu. Podwyżki czynszu mogą być kwestionowane przez najemców, ponieważ nie każda podwyżka czynszu jest prawnie dopuszczalna. Interesy najemców chronione są przez przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Lokale komunalne Nieco inaczej wygląda ustalanie...