Blog

Niektóre darowizny podlegają obowiązkowi zaliczenia na schedę spadkową. Darowizna a spadek po zmarłym darczyńcy Ojciec podarował nam mieszkanie. Po jego śmierci może się okazać, że otrzymamy w spadku po ojcu mniej niż rodzeństwo, gdyż będziemy zobowiązani do zaliczenia otrzymanej darowizny na naszą schedę spadkową. Obowiązek taki istnieje w razie dziedziczenia ustawowego, gdy...

Mąż, który znęca się nad żoną ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale i cywilną. Pokrzywdzony małżonek może domagać się pieniężnego zadośćuczynienia. Obowiązki małżeńskie Zawierając związek małżeński, małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązkiem każdego z nich jest dbanie o zgodność, szczęście i trwałość małżeństwa....