Blog

Mąż, który znęca się nad żoną ponosi odpowiedzialność nie tylko karną, ale i cywilną. Pokrzywdzony małżonek może domagać się pieniężnego zadośćuczynienia. Obowiązki małżeńskie Zawierając związek małżeński, małżonkowie zobowiązują się do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, wierności i współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązkiem każdego z nich jest dbanie o zgodność, szczęście i trwałość małżeństwa....