Blog

Dzięki zasiedzeniu możliwe jest nabycie własności nieruchomości, z której korzystamy jak jej właściciel, np. płacąc podatek od nieruchomości, uprawiając ziemię, budując dom, chociaż zgodnie z prawem właścicielem jest ktoś inny. Stwierdzenie przez sąd zasiedzenia nieruchomości umożliwia ochronę przed roszczeniami byłych właścicieli i ich spadkobierców. Upływ czasu Aby można było stwierdzić, że doszło...

W obrocie nieruchomościami, decydując się na zawarcie umowy, strony niejednokrotnie nie mogą od razu doprowadzić do jej zawarcia, bądź to z powodu braku wymaganych dokumentów, bądź też z powodu aktualnej sytuacji ekonomicznej. W takim przypadku strony mogą zawrzeć umowę przedwstępną, której celem jest doprowadzenie do zawarcia umowy przyrzeczonej. Postanowienia umowy przedwstępnej Umowa...

Spadkobierca dziedziczy nie tylko aktywa, ale też długi zmarłego. W przypadku, gdy spadek jest zadłużony a my nie chcemy spłacać długów spadkodawcy powinniśmy spadek odrzucić. Odrzucenie spadku Odrzucenie spadku polega na złożeniu odpowiedniego oświadczenia przed notariuszem lub sądem spadku, czyli sądem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi sześć...