Blog

WYGRANA NASZEJ KANCELARII W PROCESIE PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM. W precedensowej, opisywanej w prasie sprawie, w której nasza Kancelaria reprezentowała wspólnotę mieszkaniową Sąd Najwyższy orzekł, że nawet niewielkie zadłużenie, jeśli jest długotrwale, pozwala wspólnocie zlicytować lokal i pozbyć się w ten sposób uciążliwego członka. Lepiej nie zalegać z opłatami we wspólnocie Artykuł 16...

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że prawie wszystko, co mąż i żona nabędą od dnia ślubu, staje się ich wspólną własnością. Po ustaniu małżeństwa często problemem staje się kwestia sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego. Majątek do podziału Jeżeli byli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, konieczne może...

Byli małżonkowie mogą po rozwodzie żądać od siebie pomocy finansowej. Obowiązek dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza nawet obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka. O prawie do ewentualnych świadczeń po rozstaniu, zakresu i okresu jego trwania znaczenie ma rozkład winy za rozpad małżeństwa. Alimentów nie może domagać się jedynie...