Blog

Kwestia alimentacji dzieci należy do jednego z obligatoryjnych elementów wyroku rozwodowego wydawanego przez sąd rodzinny, przy czym nie wyłącza to możliwości porozumienia się rodziców, co do sposobu łożenia na utrzymanie dziecka. Charakter alimentów Alimenty są świadczeniem, z którego nie można się zrzec, dlatego każda umowa dotycząca zrzeczenia jest bezwzględnie nieważna i nie...

WYGRANA NASZEJ KANCELARII W PROCESIE PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM. W precedensowej, opisywanej w prasie sprawie, w której nasza Kancelaria reprezentowała wspólnotę mieszkaniową Sąd Najwyższy orzekł, że nawet niewielkie zadłużenie, jeśli jest długotrwale, pozwala wspólnocie zlicytować lokal i pozbyć się w ten sposób uciążliwego członka. Lepiej nie zalegać z opłatami we wspólnocie Artykuł 16...

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje tak zwana wspólność majątkowa małżeńska. Oznacza to, że prawie wszystko, co mąż i żona nabędą od dnia ślubu, staje się ich wspólną własnością. Po ustaniu małżeństwa często problemem staje się kwestia sprawiedliwego podziału majątku małżeńskiego. Majątek do podziału Jeżeli byli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, konieczne może...